S kým spolupracujeme?

Hlavní město Praha

Týdeník Náš region Praha

Romodrom

Člověk v tísni

Nadace Špuntíci

Ministerstvo vnitra SUZ

Food for all UK

Mriya UA

Bistro Mádhava

Nezisková organizace Naděje

Damodara

Vegetariánská restaurace Góvinda

Centrum sociálních služeb Praha

Krišnův Dvůr

Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj

Sanga-profil2-CZ (kopie)

Telefon:

+420 774 108 016 (CZ)
+420 702 846 345 (EN)

Email:

praha@jidloprovsechny.cz (CZ)
info@jidloprovsechny.cz (EN)

Dobrovolnická organizace - Jídlo pro všechny -
je projektem neziskové společnosi SANGA z.s.

Děkujeme Vám za Vaše dary. Díky Vaší pomoci můžeme rozdávat jídlo všem, kteří to potřebují.
Všechna práva vyhrazena - © 2022 - Jídlo pro všechny
Tento web spravuje JUNGA.cz