S kým spolupracujeme?

Hlavní město Praha

Týdeník Náš region Praha

Romodrom

Člověk v tísni

Nadace Špuntíci

Ministerstvo vnitra SUZ

Food for all UK

Mriya UA

Bistro Mádhava

Nezisková organizace Naděje

Damodara

Vegetariánská restaurace Góvinda

Centrum sociálních služeb Praha

Krišnův Dvůr

Sanga-profil2-CZ (kopie)

Telefon:

+420 774 108 016 (CZ)
+420 702 846 345 (EN)

Email:

praha@jidloprovsechny.cz (CZ)
info@jidloprovsechny.cz (EN)

Dobrovolnická organizace - Jídlo pro všechny -
je projektem neziskové společnosi SANGA z.s.

Děkujeme Vám za Vaše dary. Díky Vaší pomoci můžeme rozdávat jídlo všem, kteří to potřebují.
Všechna práva vyhrazena - © 2022 - Jídlo pro všechny
Tento web spravuje JUNGA.cz